Allt om yrket elektriker

En elektriker är en av flera olika typer av hantverkare som finns idag. Som elektriker arbetar man främst med service och installation av olika typer av elektriska anläggningar.

Man brukar vanligtvis arbeta som en av fyra olika typer av elektriker:

  • Svagströmselektriker / kommunikationselektriker - jobbar mestadels med svagströmsinstallationer som t.ex. larm, tele, data och passagesystem.
  • Serviceelektriker - utför små utbyggnader och service av befintliga elektriska anläggningar.
  • Installationselektriker - denna typ av elektriker arbetar främst med elinstallation i nybyggnationer.
  • Industrielektriker - arbetar mestadels med olika former av service och underhåll i fabriker och industrier.


Behörigheter för elektriker

Vilka som får lov att utföra elinstallationsarbete regleras av regeringens föreskrifter angående detta - elinstallationsförordningen (1990:806). De olika behörigheterna som nämns här utfärdas av Elsäkerhetsverket och ser ut som nedanför:

  • AB - Allmän behörighet, alla elarbeten
  • ABH - Allmän behörighet, >1000 volt
  • ABL - Allmän behörighet, <1000 volt
  • BB1 - Begränsad behörighet, <1000 volt, uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning samt fast loss/inkoppling av maskin
  • BB2 - Begränsad behörighet, <1000 volt, fast loss/inkoppling av maskin (Det utfärdas inga nya BB2 efter 2010-12-31)
  • BB3 - Begränsad behörighet, specialbehörighet, behovsprövas av elsäkerhetsverket


Lön för elektriker

Yrket elektriker är ett av de mest välavlönade yrkena bland LO:s medlemmar. I genomsnitt tjänar en elektriker omkring 25 000 kronor per månad plus ackordstillägg (vilket vanligvis förekommer). Ett genomsnittligt ackordstillågg för en elektriker kan ligga på omkring 7 - 8000 kronor per månad.

Anlita en elektriker

Om du behöver hjälp med någon form av elinstallation i din bostad rekommenderar vi att du använder vår katalog över elektriker i Sverige för att hitta en bra elektriker i din närhet.

Elektriker i Sverige
Städer med elarbeten och elinstallationer i fokus

Nedan följer utvalda orter där du kan hitta duktiga elektriker som kan hjälpa dig med elarbeten och elinstallationer.